Blog

Linux (head, tail, more, less)

 

Head 

Türkçe de baş üst anlamıda gelen bu komut ile bir metin belgesinin en üst satırdan itibaren belirli bir kısmını alabiliriz. Örneğim, 20 satırdan oluşan bir text dosyasından, yukarıdan itibaren 7 satırı çekmek istersek head komutunu kullanırız.

Kullanım metodu :

head [opsiyon] [dosya_adı]

-c : En yukarıdan aşağıya doğru kaç Byte çekilecek.
-n : En yukarıdan aşağıya doğru kaç satır çekilecek. (Default old. İçin gerek değil)
-q : Dosya başlık bilgilerini, dosya türü vb. Sakla (Default)
– v : Dosya başlık bilgilerini göster.

 

 

Tail

Metin dosyasının son kısmından okumaya başlar. Head komutunun tam tersi olarak

çalışır.

Kullanım metodu :

tail [opsiyon] [dosya_adı]

-c : Aşağıdan başlayarak Byte olarak veri çekme

-n : Aşağıdan başlayarak Satır olarak çekme
-q : Dosya başlık, tür vb sakla. (default)

-v : Dosya başlık bilgisini göster.
-f : Dosya içeriğini canlı olarak gösterir. Yani biz dosyayı okurken sürekli yeni eklemeler yapılıyorsa bunları canlı olarak görebilmemizi sağlar.
–retry : Eğer dosyaya erişim yoksa tekrar dener, dosya yeni oluşturulduğu durumlar söz konusu olabilir. Kontrol edilmesini sağlar.

–version : Versiyon bilgilerini göster.

More 

– Türkçe daha fazla anlamını taşır. Bazı text dosyalarının uzun olması nedeniyle dosya açıldığı zaman içeriğin sonsatırlarını görebiliriz. Böyle durumlarda more komutunu kullanmak yada çıktıyı more komutuna argüman olarak vermek en baştan itibaren dosya içeriğini göebilmemizi ve [ENTER] ile satır satır ilerleyebilmemizi sağlar.

– Belirli bir satırdan veya belirli bir kelimeden başlararak veri çekme işleminide
yapabiliriz.

 

>> more +5 dosya.txt

5’inci satırdan itibaren dosya içeriğini çekmemizi sağlar.

>> more +/”kelime” dosya.txt

belirtilen kelime ile başlayan satırı çekmemizi sağlar.

Less

– Herhangi bir text editörü bir dosyayı açmak istediğimizde zaman dosyanın tamamını yükledikten sonra açar.
– Fakat less komutu bu çalışma yönteminin aksine sadece ilgili kısımları dosyadan işleme alabilir.

– Objektif olarak dosyayı açtığı için diğer kelime işlemcilerine oranla daha hızlıdır.
– Kullanımı vi programına benzer.

 

Kullanım Metodu :

less [dosya_adı]

Açtıktan sonra;

q : basarsak çıkış yapar.
-N : ile satırları numaları ile gösterir.
“& /Aranan_kelime” : ile aranan kelimeleri satırları ile gösterir.
G : basarsak sayfa sonuna gider.
g : basarsak sayfa başına gider.

“16g” : ile 16.satıra gider.
“u” : sayfa yarı yukarı
“d” : sayfa yarı aşağı
“k” : bir satır yukarı
“j” : bir satır aşağı


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir