Blog

Sık Kullanılan CMD Komutları (Top List)

 CMD Nedir ?
Komut Satırı olarak da bilinen ve Windows işletim sistemli cihazlarda yer alan MS-Dos tabanlı bir kod yazma konsoludur. Bu alana giriş yaparak çok sayıda kod yardımıyla, çok sayıda bilgiye erişebilir, hata raporları alabilir ve ufak çapta kod ve karşılıklarını öğrenebilirsiniz.
CMD ekranına girmek için ise iki yolunuz var. Bunlardan ilki Windows arama çubuğuna çalıştır yazdıktan sonra CMD yazmanız. İkinci yol ise klavyedeki Windows tuşuna ve R tuşuna aynı anda basıp (Windows+R) karşınıza çıkan ekran CMD yazmanız olacak. Bu iki yoldan biri ile komut satır ekranına ulaşabilirsiniz. Bu alan girdikten sonra ise CMD komutlarını yazarak çok sayıda fonksiyonu gerçekleştirebilirsiniz. Peki nedir bu CMD Komutları ?
CMD Komutları nedir? Ne işe yarar?
CMD komutları, komut satırı ekranına yazarak istediğiniz verilere ulaşmanızı sağlayacak kodlar veya bir başka deyişle kısayollardır. Bu kodları kullanarak, Windows işletim sisteminde yer alan sayısız veri ve ayara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Büyük bir komut kullanıcı kitlesini gözeterek yaygın olarak kullanılan (Top List) Windows CMD Komutlarını derledim ve daha önce komut satırıyla fazla bağlantısı olmayan fakat yeni yeni merak edip kurcalamaya başlayan tüm KOMUT SEVERLER için kısa kısa tanımlamalar eşliğinde TOP LIST oluşturdum.Umarım dokümanı okuyan her meraklıya yararlı olur.

En Çok Kullanılan CMD Komutları (Top List of CMD Commands)

 

netstat -n: Adresleri ve Bağlantı Noktalarının Numaralarını Sayısal Biçimde Gösterir

netstat -an: Dosya Alma Esnasında Karşı Tarafın IP adresini Gösterir.

netstat -a: Tüm Bağlantıları ve Dinleme Bağlantı Noktalarını Gösterir.

netstat -b: Her Bağlantı veya Dinleme Bağlantı Noktası İle İlişkili Çalıştırılabilir Dosyayı Gösterir.

netstat -e: Ethernet İstatistiklerini Gösterir.

netstat -o: Her Bağlantıyla İlişkili Sahip İşlem Kimliğini Gösterir.

netstat -p: İletişim Kuralının Bağlantılarını Gösterir.

netstat -r: Yönlendirme Tablosunu Gösterir.

netstat -s: Her İletişim Kuralları İçin İstatistikleri Gösterir.

netstat -v: En Önemli Netstat Komutu Olan -v, -b İle Birlikte Kullanılırsa Tüm Çalışan Dosyalar
İçin Bağlantı ve Bağlantı Noktası Oluşumu İle İlgili Bileşenlerin Sırasını Gösterir

ASSOC Dosya uzantısı ilişkilendirmesini görüntüler ya da değiştirir.

ATTRIB Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir.

BREAK Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler.

BCDEDIT Önyükleme yüklemesini denetlemek için önyükleme veritabanındaki
özellikleri ayarlar.

CACLS Dosyanın erişim denetim listelerini (ACLs) görüntüler ya da
değiştirir.

CALL Bir başkasından bir toplu iş programını çağırır.

CD Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.

CHCP Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da ayarlar.

CHDIR Geçerli dizini değiştirir ya da görüntüler.

CHKDSK Bir diski gözden geçirip durum raporu verir.

CHKNTFS Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.

CLS Ekrandakileri siler.

CMD Windows komut yorumcusunun yeni bir kopyasını başlatır.

COLOR Varsayılan konsol arka plan ve ön plan renklerini ayarlar.

COMP İki dosya ya da dosya kümesinin içeriğini karşılaştırır.

COMPACT NTFS bölümündeki dosyaların sıkıştırmasını gösterir ya da yapar.

CONVERT FAT birimleri NTFS’ye dönüştürür. Geçerli sürücüyü
dönüştüremezsiniz.

COPY Bir ya da birden çok dosyayı bir başka konuma kopyalar.

DATE Tarihi görüntüler ya da ayarlar.

DEL Bir ya da birden çok dosyayı siler.

DIR Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.

DISKCOMP İki disket içeriğini karşılaştırır.

DISKCOPY Bir disketin içeriğini diğerine kopyalar.

DISKPART Disk Bölümleme özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.

DOSKEY Komut satırı düzenler, Windows komutu geri çağırıp makro
oluşturur.

DRIVERQUERY Geçerli aygıt sürücü durumunu ve özelliklerini görüntüler.

ECHO İletileri görüntüler ya da komut yankısını açar ya da kapatır.

ENDLOCAL Bir toplu iş dosyasındaki çevre yerelleştirmesini sonlandırır.

ERASE Bir ya da birden çok dosyayı siler.

EXIT CMD.EXE programından (komut yorumcusu) çıkar.

FC İki dosyayı ya da dosya kümesini karşılaştırıp aralarındaki
farkı görüntüler.

FIND Bir dosyada ya da dosyalarda bir metin dizesini arar.

FINDSTR Dosyalarda dize arar.

FOR Dosya kümesindeki her bir dosyada belirli bir komutu çalıştırır.

FORMAT Windows’da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.

FSUTIL Dosya sistem özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.

FTYPE Dosya uzantısı ilişkilendirmesinde kullanılan dosya türlerini
görüntüler ya da değiştirir.

GOTO Bir toplu iş dosyasında, Windows komut yorumlayıcısını
etiketli bir satıra yöneltir.

GPRESULT Makine ve kullanıcı için Grup İlke bilgisini görüntüler.

GRAFTABL Grafik modunda, Windows’un dile özgü karakterleri
görüntülemesini sağlar.

HELP Windows komutları için Yardım bilgisi sağlar.

ICACLS Dosyalar ve dizinler için ACL’leri görüntüler, değiştirir,
yedekler veya geri yükler.

IF Bir toplu iş dosyasındaki koşullu işlemleri uygular.

LABEL Bir diskin birim etiketini oluşturur, değiştirir ya da siler.

MD Bir dizin oluşturur.

MKDIR Bir dizin oluşturur.

MKLINK Sembolik Bağlantılar ve Sabit Bağlantılar oluşturur

MODE Bir sistem aygıtını yapılandırır.

MORE Çıktıyı bir defada ekranda görüntüler.

MOVE Bir ya da birden çok dosyayı bir dizinden diğerine taşır.

OPENFILES Bir dosya paylaşımı için uzaktaki kullanıcıların açtığı
dosyaları görüntüler.

PATH Çalıştırılabilir dosyalar için bir arama yolu görüntüler ya da
ayarlar.

PAUSE Bir toplu iş dosyasının işlemesini askıya alıp ileti görüntüler.

POPD Geçerli dizinin PUSHD tarafından kaydedilen eski değerini
geri yükler.

PRINT Bir metin dosyasını yazdırır.

PROMPT Windows komut istemini değiştirir.

PUSHD Geçerli dizini kaydedip değiştirir.

RD Dizin kaldırır.

RECOVER Bozuk ya da hasarlı bir diskten okunabilir bilgiyi kurtarır.

REM Toplu iş dosyalarındaki ya da CONFIG.SYS’deki açıklamaları
(notlar) okur.

REN Dosyaları yeniden adlandırır.

RENAME Dosyaları yeniden adlandırır.

REPLACE Dosyaları yenisiyle değiştirir.

RMDIR Dizin kaldırır.

ROBOCOPY Dosyaları ve dizin ağaçlarını kopyalamak için kullanılan
gelişmiş yardımcı program

SET Windows çevre değişkenlerini görüntüler, ayarlar ya da kaldırır.

SETLOCAL Toplu iş dosyasındaki çevre değişikliklerinin yerelleştirmesine
başlar.

SC Hizmetleri (arka plan işlemleri) görüntüler ya da yapılandırır.

SCHTASKS Bir bilgisayarda çalışacak komut ve programların
zamanlamasını yapar.

SHIFT Toplu iş dosyasındaki değiştirilebilir parametre konumunu
değiştirir.

SHUTDOWN Makinenin yerel ya da uzaktan uygun şekilde kapanmasını sağlar.

SORT Girişi sıralar.

START Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı bir
pencere açar.

SUBST Bir yolu bir sürücü harfiyle ilişkilendirir.

SYSTEMINFO Makineye özgü belirli özellik ve yapılandırmaları görüntüler.

TASKLIST Hizmetler de dahil olmak üzere çalışan tüm görevleri görüntüler.

TASKKILL Çalışan bir işlem ya da uygulamayı kapatır ya da durdurur.

TIME Sistem saatini görüntüler ya da ayarlar.

TITLE CMD.EXE oturumu için pencere başlığını belirler.

TREE Bir sürücü ya da yolun dizin yapısını grafik olarak
görüntüler.

TYPE Bir metin dosyasının içeriğini görüntüler.

VER Windows sürümünü görüntüler.

VERIFY Windows’a, dosyalarınızın diske doğru yazıldığını doğrulayıp
doğrulamamasını bildirir.

VOL Disk birim etiketi ve seri numarasını görüntüler.

XCOPY Dosya ve dizin ağaçlarını kopyalar.

WMIC Etkileşimli komut kabuğu içindeki WMI bilgisini görüntüler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir