RFI/LFI Attack (Özet Not)

RFI yani Remote File Include (uzaktan dosya çağırma) ve LFI yani Local File Include (Serverdan dosya çağırma) yöntemlerini anlattığım notlarımı paylaşmak istedim ve daha önceden çıkarmış olduğum notlarımı doğrudan paylaştım.