Veritabanı Yönetimi Temel SQL Komutları

Posted 1 YorumBlog içinde yayınlandı

SELECT DEYİMİ Mysql veritabanlarında herhangi bir tabloyu sorgulamak (görüntülemek) amacıyla kullanılır. * karakteri eklenerek tabloda ki tüm veriler kolaylıkla çekilebilir. Misal: SELECT *FROM envanter  —> Envanter tablosundaki tüm verileri gösterir. SELECT adi,soyadi,yetkisi FROM Personel —> Personel Tablosundan yalnızca belirtilen (ad,soyad ve yetki) alanları çeker ve gösterir. SELECT DISTINCT Bolum FROM […]