Subprocess Terminate

Posted Yorum yapınBlog içinde yayınlandı

Python Subprocess Kesme / How to kill subprocess with python Üzerinde çalıştığım bir python web sunucu projesinde ana program çalışmasını sürdürürken arka planda bir alt programın başlatılmasını ve daha sonrasında web arayüzünden buton kullanarak bu alt process’i sonlandırmak istedim. Fakat kullandığım metodlar ile subprocess öldürme işleminde problem yaşadım. 1.>> proc […]

Linux (head, tail, more, less)

Posted Yorum yapınBlog içinde yayınlandı

  Head  Türkçe de baş üst anlamıda gelen bu komut ile bir metin belgesinin en üst satırdan itibaren belirli bir kısmını alabiliriz. Örneğim, 20 satırdan oluşan bir text dosyasından, yukarıdan itibaren 7 satırı çekmek istersek head komutunu kullanırız. Kullanım metodu : head [opsiyon] [dosya_adı] -c : En yukarıdan aşağıya doğru […]

Adli Bilişim ve Hukuk

Posted Yorum yapınBlog içinde yayınlandı

Adli Bilişim & Hukuk Adli Bilişim optik, elektromanyetik ve sanal ortamlarda barındırılan tüm veri ve bilgilerin adli süreç içerisinde değerlendirmeye alınmak üzere ayrıca mahkemede delil niteliğine sahip olacak bir yöntem ve biçimde yetkin bilişim uzmanları tarafından incelenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması işlevlerinin tamamını kapsamayan bir bilimdir. Hukuk belirli bir topluluğun […]

Hashcat Tool ve Cracking Yöntemleri

Posted Yorum yapınBlog içinde yayınlandı

Hashcat Tool ve Cracking Yöntemleri Tek yönlü şifreleme algoritmalarının kullanılmasıyla elde edilen değerlere hash adı verilir. Çoğu sistem veritabanında kullanıcı bilgileri ve parolaların salt halleri tutulmaz bunun yerine güvenlik amaçlı olarak verilerin hash değerleri hesaplanarak veritabanında bu şekilde saklanmaktadır. Tek yön  denilmesinin sebebi örneğin sha-1 algoritmasıyla encrypt edilmiş bir verinin […]

Ubuntu Tor Browser Kurulumu

Posted 1 YorumBlog içinde yayınlandı

Ubuntu Tor Browser Kurulumu >> İlk olarak terminal üzerinde sudo yetkilerinin alınması gerekiyor.Bunun için “CTRL+ALT+T” tuş kombinasyonu kullanılarak uç birim açılır ve ; hbn@hbn:~$ sudo su [sudo] password for hbn: parola girildikten sonra sistemde root yetkileriyle devam edebiliriz. HTTPS üzerinden bir depoya erişmek repositoryleri aktif hale getirmek için apt-transport-https paketi […]

Bilimsel Araştırmalarda Yöntem

Posted 1 YorumBlog içinde yayınlandı

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA AMAÇ, PROBLEM ve SINIRLILIKLAR   Giriş Araştırma, kişinin yaşadığı toplumu ve çevreyi tanımak, karşılaştığı sorunlara çözüm yolları bulmak ve yeni keşif ve icatlarda bulunmak için giriştiği sistematik çabadır. Bu çaba bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının kontrol edilmesi için harcanır. Bu esnada belli amaçlarla ve sistemli […]